Chọn tuổi người xông đất bạn nên theo một số nguyên tắc sau:
Chi hợp tuế niên
Can hợp mệnh
Tài quan ấn phúc
Nhập nội đường
Thiên tăng tuế nguyệt
Nhân tăng thọ
Xuân mãn Càn Khôn
Phúc mãn môn

Người xông đất phải đảm bảo 2 yếu tố sau:
1. Tuổi người xông đất phải hợp với năm Thái tuế
2. Tuổi người xông đất phải hợp với mệnh của chủ mà không được hình, xung. Chọn người có cuộc sống thịnh vượng, sức khỏe tốt, gia đình hòa thuận.

chọn tuổi xông đất

Việc hợp mệnh này có thể lấy hợp theo Tài, Quan, Ấn, Phúc và tùy theo mong muốn của gia chủ năm đó.
Can của khách hợp với can của chủ nhà theo yêu cầu của chủ nhà (Tài, Quan, Ấn, Phúc).
Chọn cầu Tài: Người có can năm sinh bị can năm sinh của chủ nhà khắc chế. Đồng âm dương là chính tài, Khác âm dương là thiếu tài.
Chọn cầu Quan: Chọn người có can năm sinh khắc hợp với can năm sinh của chủ nhà (Khắc hợp là khắc trái âm dương). Ví dụ chủ tuổi Giáp chọn được người tuổi Tân để chọn cầu quan.
Chọn cầu Ấn: Chọn người có can năm sinh sinh hợp với can năm sinh của chủ nhà. Ví dụ chủ tuổi Đinh thì chọn người tuổi Giáp.
Chọn cầu Phúc: Chọn người có can năm sinh được can năm sinh của chủ nhà đồng sinh (đồng sinh là sinh cùng âm dương)

 Can của chủ nhà  Chi của khách
 Lộc Quý Nhân
 Giáp Dần Sửu
 Ất  Mão
 Bính  Tị Hợi
 Đinh  Ngọ Hợi
 Mậu  Tị Sửu
 Kỷ  Ngọ
 Canh  Thân Dần
 Tân  Dậu Dần
 Nhâm  Hợi Mão
 Quý  Quý Mão


Tránh 
người có tang, cháy nhà…
Tránh xung và hình với gia chủ:
Ví dụ:
– Chủ nhà tuổi Tý, khách tuổi Ngọ (xung) không được xông đất
– Chủ nhà tuổi Tý, khách tuổi Mão (hình) không được xông đất

Comments

comments